Wie is Lore Vonck?

Biografie

 

Werkervaring

 

Naast het werk in haar eigen praktijk werkt Lore Vonck al sinds enkele jaren voor Werkgroep Verder na Zelfdoding. De eerste maanden deed ze dit als medewerker en vervolgens werd Lore coördinator van de terreinorganisatie voor nabestaanden na zelfdoding.  Het expertisecentrum in rouwen na zelfdoding  organiseert lotgenotencontact, geeft vormingen en adviseert nabestaanden en hulpverleners op maat. 

In het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt (Halle), waar Werkgroep Verder tot 2018 deel vanuit maakte, was Lore tevens rouwtherapeut voor enkele cliënten met een zwaar rouwproces. In 2019 werd Werkgroep Verder na Zelfdoding een deelwerking van het VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie gelieerd aan Universiteit Gent.  Van hieruit werkt Lore nog steeds dagelijks aan de zorg voor iedereen die iemand dierbaar verloor aan zelfdoding in Vlaanderen. Ze is een veel gevraagd spreekster en wordt vaak bevraagd als expert in rouwen na zelfdoding en traumatische rouw. 

Naast deze ervaringen en het huidige werkveld, is Lore lid van de Raad van Bestuur van Familieplatform Geestelijke Gezondheid en deed ze ervaring op  in o.a. een psychiatrisch centrum te Gent, een woonzorgcentrum in Haaltert, een voorziening voor mensen met een ernstige mentale beperking te Aalst  en de faculteit gerontologie van de Vrije Universiteit Brussel en dit steeds met het oog op mentaal welbevinden. 

Lore Vonck is tevens auteur van vijf boeken over rouw, meer specifiek rond rouwen na een zelfdoding.  Alle informatie over deze boeken vind je hier. Alle boeken, maar ook alle therapiesessies die Lore geeft, zijn steeds gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en zeer onderbouwd. Lore hecht dan ook veel belang aan veilig, evidence-based en correct werken. 

Naast dit alles is Lore enige tijd geleden gestart met haar eigen praktijk in rouwtherapie te Geraardsbergen. Met een specialisatie in traumatische rouw en rouwen na zelfdoding. Zo probeert ze op micro-, meso- en macroniveau haar steentje bij te dragen om nabestaanden in Vlaanderen te ondersteunen. 

Achtergrond

 

Lore haar engagement en haar passie voor het vakgebied komen niet uit de lucht vallen. Ze beleefde in haar jonge leven enkele moeilijke periodes, waarin trauma een belangrijke factor speelde. Ze kampte met angststoornissen, depressie en suïcidegedachten. Een lange weg, met vallen en opstaan, volgde. Maar het leven werd langzaam maar zeker minder donker. Dit verleden gaf haar, in het zoeken naar betekenis en zingeving voor haar leven in deze donkere tijden, een doel: ervoor zorgen dat niemand zich ooit nog zo slecht hoefde te voelen als zijzelf. 

Dit doel werd haar passie en drijfveer, waarvoor ze zich dagelijks inzette, en nog steeds inzet. Waarbij ze  mensen die het moeilijk hebben  wil helpen. Dit zowel in haar werk, haar praktijk als in haar vrije tijd.  Daarnaast getuigt Lore Vonck  ook, zowel in media als in scholen, over haar ervaring met mentale problemen om zo mee te helpen het grote taboe dat er nog steeds rond hangt, de doorbreken. Enkele van deze getuigenissen kan je hier lezen. 

 

Algemene opleidingen

 • Latijn - Wetenschappen, DvM, Aalst
 • Ergotherapie, Artevelde Hogeschool, Gent
 • Sociale Agogische Wetenschappen VUB, Brussel met uitbreidende vakken in psychologie, gerontologie & sociologie (Magna Cum Laude)
 • Rouwtherapie - AIHP, Gent
 • Psychotherapie i.o., Gent

Kortdurende opleidingen en vormingstrajecten, een selectie:

 • Traumatische rouw
 • Traumatologie
 • Gecompliceerde rouw - stellen van de PCRS diagnose
 • PCRS & PGD behandeling
 • Rouw & hechting
 • Rouwrituelen en Herdenkingsrituelen 
 • Basis bemiddelingstechnieken 
 • Narratieve gesprekstechnieken
 • Initiatie tot muziektherapie en beeldende therapie
 • Danstherapie
 • Geweldloze & verbindende communicatie
 • Veerkracht bij rouw
 • Zelfzorg bij rouw
 • Zorgcommunicatie
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT)
 • Brainspotting basisopleiding
 • Context betrekken in de geestelijke gezondheidszorg
 • Gezins- en koppeltherapie: basisconcepten
 • Traumatherapie bij kinderen en jongeren
 • ...

Internationale opleidingen, bijscholingen & vormingen, waaronder:

 • Congressen en vormingen van Suicide Bereavement UK, Dr. S. McDonell waaronder o.a.  Applying the ‘Grief Map’ Model to Support People Bereaved by Suicide (UK)
 • Promoting Resilience in Bereaved Children and Parents, prof. I. Sandler (Colombia University,  USA)
 • Understanding Grief and Adaptation to Loss, MD. M. K. Shear (USA)
 • GriefSteps for Parents, MD. M.K. Shear (Colombia University, USA)
 • The interaction of trauma and grief: The role of bereavement programs in promoting child and family resilience (Colombia University, USA)
 • Tragedy Assistance Program For Survivors of suicide, grief, trauma (T.A.P.S, USA)
 • Bereaved Children  ( NAGC, USA)
 • Sudden bereavement, Dr Linda Machin (USA)
 • Suicide Bereavement and Postvention Support, prof. Jill Harrington, DSW (Colombia University,  USA)
 • ....

Opleidingen, gastcolleges en vormingen gegeven door Lore Vonck:

 • Verder na verlies
 • Rouwen na Zelfdoding
 • Rouwen na Zelfdoding bij kinderen en jongeren
 • Wat na zelfdoding?
 • Rouwen op de werkvloer
 • Slechtnieuwsmelding en eerste opvang na zelfdoding
 • Nabestaanden bijstaan in de heropbouw van hun leven
 • De hulpverlener als nabestaande