Boeken

Hier vind je de boeken geschreven door Lore Vonck i.s.m. andere (co-)auteurs. 

Verder na zelfdoding-  i.s.m. Daisy Buttiens

Sloep vaart verder i.s.m. Daisy Buttiens

verder na zelfdoding boek cover lore vonck
sloep vaart verder boek zelfdoding kinderboek lore vonck

Een dierbare stapt uit het leven. Alles stopt even. Het lijkt alsof een storm alles rondom je veranderde of vernielde. Er ontstaat een breuklijn met je vroegere leven. Er is een periode voor de zelfdoding en een periode erna. Na die ongelooflijke schok keer je terug naar je leven en sta je voor de zware taak om te proberen het weer op te bouwen. Maar hoe begin je daaraan, op de ruïnes van je oude leven?

Dit boek is bedoeld als hulp voor alle nabestaanden na zelfdoding, zowel mensen die recentelijk een dierbare verloren zijn als mensen voor wie het al jaren geleden is. Het boek is er ook voor hun omgeving en betrokken hulpverleners, leerkrachten, artsen, politie … De auteurs schetsen op een begrijpbare manier hoe een rouwproces na zelfdoding eruitziet, en hoe je jezelf of anderen kunt helpen in het proces van heropbouw. Opdat er opnieuw een bloem kan bloeien, ook al ziet die er nooit meer uit als tevoren.

Lore Vonck i.s.m. haar oud-medewerkster Daisy Buttiens, tevens specialiste in hechting en ABFT, schreven samen dit boek vol informatie, getuigenissen, oefeningen en hulpmogelijkheden. 

'Sloep vaart verder' is een boek voor kinderen die iemand dierbaar verloren aan zelfdoding. Sloep, de kleine boot, verliest zijn beste vriend Grote Boot die tegen een rots vaart. 

Wat is er nu allemaal gebeurd?

Waarom?

Hoe moet het nu verder?

Wat voel ik allemaal?

Waarom rouw ik anders dan andere vriendjes? 

Sloep en zijn vriendjes varen samen, en elk op hun eigen manier en met eigen specifieke emoties, doorheen het rouwproces.

Naast het verhaal met illustraties van Naomi Christiaens, vind je ook heel veel oefeningen en activiteiten die je samen met je kind kan doen om te praten over de zelfdoding en om te gaan met het rouwproces. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Afscheid voor Kids - Kathleen Mylle i.s.m. Lore Vonck voor Werkgroep Verder

afscheid voor kids kathleen mylle lore vonck boek rouw kinderen

 Alle situaties van afscheid, verlies en rouw delen een gemeenschappelijke behoefte aan het leren omgaan met je gevoelens, troost vinden, tot rust komen en je herinneringen een plaats geven. Dit creatieve doe- en begeleidingsboek is bedoeld voor volwassenen die kinderen willen ondersteunen in diverse situaties van afscheid nemen, verlies en rouw. Het boek bundelt zowel informatieve teksten voor de volwassene als verhelderende dialoogjes en informatie voor het kind. Dankzij creatieve doe-opdrachten, het gebruik van sjablonen en reflectievragen wordt het kind uitgenodigd om zijn gevoelens te beleven, erover te praten en er creatief uiting aan te geven. Zo leert het met complexe gevoelens en situaties om te gaan en het verdriet een plaats te geven.

Dit praktisch begeleidingsinstrument is bedoeld voor de begeleiding van één of meer kinderen vanaf 4 jaar. Alle sjablonen die in dit boek opgenomen zijn, kunnen ook gedownload worden op een aanvullende website.

Visjes van Océane - Nathalie Slosse, Naomi Christiaens i.s.m. Lore Vonck voor Werkgroep Verder

visjes van océane boek kinderboek lore vonck nathalie slosse

Visjes van Océane is een prentenboek die het verhaal vertelt van Océane en het  mooi aquarium met kleurrijke vissen van haar opa. Alle vissen zwemmen blij rond, alleen Vinnie ziet er soms ongelukkig uit. Op een dag springt hij zelfs uit het aquarium. Océane is verdrietig en praat met opa.  Hoe moet het nu verder met Drupje en de andere visjes? Kinderen hebben recht op de waarheid, maar is die niet te hard als het om zelfdoding gaat?Hoe praat je met jonge kinderen over dit onderwerp, in het algemeen of wanneer ze er rechtstreeks mee worden geconfronteerd?

Dit prentenboek helpt om zelfdoding bespreekbaar te maken aan de hand van een duidelijk en warm verhaal van Nathalie Slosse, vergezeld met tekeningen van Naomi Christiaens.  In het boek vind je tevens een begeleidende tekst voor de voorlezende volwassene. 

Voor kinderen tot 6 à 7 jaar. 

Boek in aantocht... 

Moet ik nu alleen verder?

Voor jongeren vanaf 13 jaar tot 24 jaar. 

Enkele Reviews & Boekrecensies

 

Review Verder na Zelfdoding door Artsenkrant:

Iemand verliezen door zelfdoding laat diepe sporen na. De nabestaanden blijven meestal verweesd achter, in een storm van vaak tegenstrijdige en complexe gevoelens. De impact van een suïcide is groot en kan de levens van individuen en hun relaties diep tekenen en beschadigen. Het rouwproces om iemand die zelf uit het leven stapte is complexer en weegt zwaarder dan na een dood waarbij men afscheid kon nemen. © Hollandse Hoogte / Michiel Wijnb.

Vonck en Buttiens schetsen een werkbaar kader, gebaseerd op de recentste wetenschappelijke bevindingen, waarin het rouwen na een zelfdoding kan begrepen worden. Rouw is een sociaal en interactief proces waarin iedereen een eigen stijl heeft. Elke weg uit het verlies is anders. Specifieke aandacht gaat naar zelfdoding bij kinderen en jongeren en naar het begeleiden van de rouw van zij die een volwassene verliezen door zelfdoding.

Helder en realistisch zijn de praktische houvasten voor eenieder die een zelfdoding te verwerken krijgt, en hoe je een nabestaande kan helpen. In aparte hoofdstukken lees je hoe je op school of op het werk met de gevolgen van een zelfdoding kan omgaan, met speciale aandacht voor de hulpverlening, waar de kans op een confrontatie met suïcide en de gevolgen ervan nog groter zijn. Het boek sluit af met een lijst van nuttige hulplijnen, adressen en organisaties.

Verder na zelfdoding is een onmisbaar hulpboek dat de standaard zet voor de zorg die nabestaanden van zelfdoding verdienen.

 

 

Review Verder na Zelfdoding door Freddy Blom: 

De Vlaamse auteurs hebben veel ervaring op het gebied van rouwverwerking: Vonck is sociaal agoog en rouwtherapeut en Buttiens o.a. schoolpedagoog en traumatherapeut. Samen leveren zij een complete gids voor degenen die te maken krijgen met een zelfdoding, nabij of verder weg, kortgeleden of al wat langer. Zij benadrukken dat het proces voor iedere nabestaande anders verloopt, een proces dat vaak in geval van zelfdoding gecompliceerder kan zijn door schuldgevoelens, onmacht en weinig begripvolle reacties uit de omgeving. Onderwerpen zijn: eerste opvang, rouw en rouwstijlen, de betrokkenheid van kinderen, reconstructie, rol van steunfiguren en therapie. Zelfzorg krijgt aandacht in de vorm van herdenking, rituelen, lotgenotencontact en betekenisgeving. Veel aandacht ook voor rouwen op school en op de werkvloer. Het is invoelbaar en met respect geschreven. Niet alleen voor de nabestaanden zelf, ook voor hun omgeving en hulpverleners een zeer praktische en goed geschreven gids, die in het rouwproces een steunende rol zal betekenen. Mogelijk wat veel informatie voor de eerste tijd, maar zeker zinvol voor een latere fase. Voorzien van ondersteunende adressen en literatuurverantwoording.

 

Review Verder na Zelfdoding door Sara van Rossem:

Een zeer concreet boek, met handige methodieken, concrete voorbeelden en hoopgevende tips. Fijn voor nabestaanden, maar ook voor hulpverleners. Rouw wordt benaderd op een hoopgevende, steunende manier en niet enkel als iets verdrietigs. De visie op rouw vandaag en nog meer rouwen na zelfdoding wordt op een positieve manier toegelicht. Ik hoop dat het anderen kan steunen in hun verhaal.

 

Review Sloep vaart Verder door Lindsy Desmet:

In Sloep vaart verder vaart Grote Boot, de beste vriend van Sloep, tegen een rotsblok aan en zinkt naar de bodem van de zee, waarna de andere boten hem niet meer terugzien. De rots was zo groot, dat je hem al van ver kon zien, en niemand van de boten had er ooit al tegenaan gevaren. Niemand van de boten begrijpt wat Grote Boot bezielde om tegen een rotsblok aan te varen. De boten blijven achter met veel vragen: “Hoe is dit kunnen gebeuren”, “Waarom heeft Grote Boot dit gedaan?” en “Hadden we Grote Boot niet kunnen redden?”. De vuurtorens op zee zijn de lichtpuntjes en steunpilaren waaraan de boten hun vele vragen voorleggen. De vuurtorens bieden geen pasklare antwoorden, maar laten de boten zelf nadenken over hun gevoelens en laten ze daarna elk hun eigen weg gaan om zo hun verdriet onder woorden te brengen en de herinnering aan Grote Boot mee te dragen.

Het boek is opgedeeld in korte hoofdstukjes, waarin telkens één thema in het rouwproces van kinderen die iemand verloren aan zelfdoding aan bod komt. Elk onderdeel sluit af met een oefening die kinderen samen met een volwassene kunnen doen en zo verder op weg kunnen gaan met hun eigen verlieservaring.

De auteurs slagen erin om dit thema op een heldere én speelse manier tot bij kinderen en hun familie/vrienden te brengen. De vragen die Sloep zich stelt zijn herkenbaar en nodigen uit tot dialoog. Niet alleen in vragen, maar ook aan de hand van opdrachten, zoals het maken van een troostkoffertje, wordt de lezer uitgedaagd om de persoon die gestorven is aanwezig te maken en het verdriet of andere emoties bespreekbaar te maken. Verschillende gevoelens van verschillende boten tonen hoe iedereen op een andere manier omgaat met zelfdoding en zorgen ervoor dat elk gevoel een plaats krijgt. De kleuren in het boek zijn goed gekozen, en samen met de vuurtorens straalt het boek warmte, rust en genegenheid uit.  

Dat Lore Vonck en Daisy Buttiens experts zijn en vakkennis hebben, vertaalt zich in een fantastisch voorleesboek voor kinderen die te maken krijgen met zelfdoding. De voortdurende mix tussen verdriet, hoop, toekomstdromen, angst, kwaadheid en verwondering, zorgt ervoor dat het verhaal van Sloep vanuit vele perspectieven herkenbaar én troostend is. Ook de bezorgde, vervelende, helpende en speelse vrienden komen aan bod; elk met hun eigen verhaal. Het boek kan zowel therapeutisch als verhalend werken en biedt de vrijheid om er als lezer mee op weg te gaan, samen met een volwassene die mee kan begeleiden. Een hoopvol, bemoedigend én troostend boek om gevoelens en ervaringen te delen na iemand te hebben verloren aan zelfdoding.

Review Sloep vaart Verder door Jolanda Kalkman:

Het verhaal van Sloep en Grote Boot raakte mij enorm. Ik kon mij zo ontzettend goed voorstellen wat er in een kind om moet gaan wanneer dit zo iets heftigs heeft meegemaakt. Misschien dat het kwam omdat ik mijn eigen verdriet weer boven voelde komen. In mijn jeugd heeft een docent waarop ik erg gesteld was, zichzelf van het leven beroofd. Het was een man die werkelijk voor iedereen klaarstond, altijd een luisterend oor had, maar helaas geen luisterend oor voor zijn eigen problemen vond. Hij ligt begraven naast mijn oma, die kort voor hem overleed.

De schrijfster Lore Vonck is naast schrijver ook Vlaams expert in rouwverwerking na zelfdoding. Net als Daisy Buttiens, die als psychologe ook expert is in de rouwverwerking. Samen hebben ze dit bijzonder mooie hulpboek geschreven. De illustraties zijn gemaakt door Naomi Christiaens. Deze passen goed bij de tekst. De kleuren zijn vrij donker, wat passend is bij deze donkere periode uit iemands leven.

Wat ik vooral erg treffend vond, was de goed gevonden symboliek. Het kind als Sloep, de volwassenen als Grote Boot, een vuurtoren als lichtpuntje, een muur als veilig plekje, zware zakken als lading die iemand met zich mee kan dragen, het anker als vast plekje waarnaar je altijd kunt terugkeren, wanneer je daar behoefte aan hebt. Al deze en nog vele andere symbolen zijn erg goed bij elkaar passend, waardoor er een mooi verhaal is geschreven waarbij alles op de juiste plek terechtkomt.

De oefeningen die ertussendoor geschreven zijn, passen zowel goed bij het verhaal als bij de rouwverwerking van het kind. Want wat is er nu eigenlijk precies gebeurd? (hoe oud was je, wat voelde je of bij wie kon je terecht voor troost?) Welke boten varen er met je mee? (het maken van een help-cirkel) Of hoe zou jij eruitzien als boot, nu je al een tijdje met Sloep en zijn vrienden mee op vaartocht bent geweest. Deze en vele andere opdrachten komen voorbij. Ze zijn gemakkelijk uit te voeren en hebben allemaal een doel: het kind helpen bij de rouwverwerking.

De mooiste opdracht vond ik de tranentekening, waarmee je een traan met een geheime kleurcode gaat tekenen. Want tranen mogen er zijn, je hoeft ze niet weg te stoppen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe mijn traan eruit had gezien wanneer ik deze als kind had gemaakt.

Het boek is geschreven voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar iets jongere en oudere kinderen kunnen denk ik ook veel baat hebben bij dit hulpboek. Net als de ouders die samen met hun kind aan de slag kunnen gaan. Dit boek is een aanrader voor ouders en kinderen die met zo iets te maken hebben in hun leven. Maar ook voor op scholen en bij hulpverleners is dit boek een aanrader. Ik denk wel dat wanneer je een zelfdoding meemaakt van iemand die heel dichtbij staat, dat dan dit boek alleen niet voldoende is om alles een plekje te kunnen geven. Professionele hulp is dan echt nodig om alles goed te kunnen verwerken.

 

Review Sloep vaart Verder door Boekenboeket:

Sloep is een kleine boot die samen met Grote Boot over alle zeeën en rivieren vaart. Sloep is niet bang want Grote Boot weet de weg. Maar op een dag vaart Grote Boot tegen een groot rotsblok op. BAM! Hoe kan dat ? Grote Boot moet de rotsblok toch gezien hebben? Wilde hij dan niet meer met Sloep verder varen? Wilde hij dood?
Sloep is bang. In de verte ziet hij Grote Boot verdwijnen in het water. Sloep wil er heen maar de stroming neemt hem mee de andere kant op.
Sloep is helemaal alleen en kent de weg niet. Gelukkig is de vuurtoren er en zijn er andere boten die sloep tegemoet komen. Samen banen ze zich een weg door ongekende wateren.
⚓️ Een bijzonder verhaal met mooie illustraties van Naomi Christiaens. Gebracht in korte behapklare hoofdstukken met telkens bijhorende oefeningen en activiteiten om kinderen te helpen bij hun rouwverwerking na een verlies aan zelfdoding. Een onderwerp waarrond jammer genoeg vaak nog een taboe heerst.
🌸 Met 'Sloep vaart verder' reiken Lore Vonck en Daisy Buttiens, twee experten in rouwverwerking na zelfdoding, een bijzonder hulpmiddel aan om met kinderen (van 6 tot 12 jaar) op een gemoedelijke wijze over zelfdoding in gesprek te gaan.
💖 Dit boek krijgt een heel speciale plek in onze boekenkast. Warm aanbevolen voor scholen die met een rouw- of troostkoffer werken.